SSOF-konferensen – Tandvården tillsammans 17/11

STF är inbjudna och kommer att närvara under SSOF:s seminarium på riksstämman och delta i samtalet.

Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid.
Fredag 17 november 09:15 – 10:15
Plats: Stora scenen
Medverkande: Kerstin Gustafsson, Hans Sandberg, Anders Jonsson, Elisabeth Wärnberg Gerdin