Blurred view of dentists and woman in dentist’s Clinic

”Svensk vuxentandvård fungerar väl i dag . Därför är det viktigt att en eventuell reform inom tandvården genomförs med försiktighet,” säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna.