IMG_9764 (450)

STF representerades av Therese Wendin under en hearing om demenssjukvården med Socialdepartementet.