Ny tandvårdsreform med fokus på bättre tandvård åt äldre

–Tandvården och hälso- och sjukvården möter regelbundet barn och unga. Vi vill därför stärka personalen så de på ett bättre sätt kan möta barn och unga som riskeras att involveras och utnyttjas i kriminella aktiviteter, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen vill reformera . tandvården för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd, så att det mer liknar skyddet i övrig vård. Äldre personer med sämst munhälsa prioriteras. Fri tandvård för yngre vuxna tas som väntat bort. En utredning tillsätts, som skall vara klar i oktober nästa år.

Socialminister Jakob Forssmed meddelade beslutet om en utredning om ny tandvårdsreform på en pressträff den 6 oktober, som genomfördes tillsammans med Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

– Alltför många i Sverige får inte den tandvård de behöver, helt enkelt för att de inte har råd. Vi vill prioritera de äldre, som vi ser har sämre tandhälsa, sa Forssmed.

Reformen inför en ny riskbedömningsmodell baserad på principen tandvård efter behov. Det nya systemet införs i etapper för att klara av problemet med personalresurser. Personer i åldersåldersgruppen 19 – 23, som mister sin fria tandvård, kompenseras med ett fördubblat allmänt tandvårdsbidrag.

Utredningen skall lägga fram förslag för att stärka åtgärder mot fusk i ersättningssystemet, samt för att avskaffa ”50-lappen” för akut tandvård för asylsökande och papperslösa över 18 år gamla. Dessa grupper skall hädanefter bekosta akut tandvård själva.

– Vi tycker att värdet av att vara medborgare skall prioriteras i den svenska välfärden. Och där i gäller ju också tandvården, sa Lindberg.

Utredare blir Martin Färnsten vid socialdepartementet.  Färnsten har gjort flera utredningar kring tandvård, bland annat 2021 års utredning ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”.

Den nya utredningen skall presenteras 31 oktober 2024 och reformen skall vara ”på plats” vid årsskiftet 25/26, enligt planen.

 

Källa: Dental 24 och Regeringen.se