Modell för att patientsäkra små kliniker

Folktandvården Skånes styrelseordförande Torbjörn Ekelund.

Folktandvården Skåne . ska ta fram en modell för att bedriva patientsäker tandvård på små kliniker. Det inkluderar Folktandvården Skånes klinik i Genarp, som har varit stängd en längre tid.

Folktandvården Skånes styrelse har gett vd Karin Melander i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på hur en patientsäker, hälsofrämjande och kostnadseffektiv tandvård kan bedrivas i Genarp och på övriga små kliniker. Folktandvården Skåne har en handfull små kliniker med en till två tandläkare. Modellen ska också kunna användas vid nyetablering, exempelvis på orter med höga ohälsotal och långt till närmaste klinik.

– Frågan har blivit aktuell med anledning av att vi behöver hitta en lösning för vår verksamhet i Genarp, som har varit stängd en längre tid. Men uppdraget är bredare än så och modellen ska främja en god munhälsa hos alla skåningar, säger Torbjörn Ekelund, styrelseordförande Folktandvården Skåne.

I utredningen ska Folktandvården Skåne titta närmare på om tandvården på de minsta klinikerna bäst bedrivs i egna lokaler, i samverkan med primärvården eller i mobila lösningar. Förslaget ska möta behoven hos invånarna i hela Skåne med fokus på orter där behovet är som störst.

– Att bedriva tandvård på små kliniker har sina utmaningar. Att säkerställa patientsäkerheten är en, svårigheten att rekrytera personal en annan. Vi vill hitta bästa vägen framåt och tar därför ett helhetsgrepp om frågan. För att både möta kravet på hög kvalitet och samtidigt vara nära skåningarna måste vi hitta lösningar som ingen tidigare provat, säger Torbjörn Ekelund.