Leona Malmberg (kopia)

I sin avhandling har Leona Malmberg undersökt hur kännedomen om infektionskontroll under en rotbehandling ser ut inom allmäntandvården, bland annat genom enkätstudier med drygt 800 allmäntandläkare i Sverige och Norge