Dentist or dental hygienist in operation with patient. Woman with calculus or caries. Oral doctor removing wisdom teeth. Dentistry. Specialist operating.

”Det är av stor vikt att personalen är medveten om att munhälsan kan påverkas av både obesitas och obesitasbehandling så att förebyggande insatser kan planeras”, säger Negin Taghat, disputerad på, och tandläkare inom Folktandvården i Västra Götaland.