Projekt med hälsopromotörer har gett bra resultat

Folktandvården i Västra Götaland har sedan 2021 drivit ett projekt, delvis finansierat av Sociala investeringsmedel, där man anställt hälsopromotörer.

Christina Bertling . är projektledare och hälsopromotör för Folktandvården i Västra Götaland. Vi har ställt några frågor till henne om projektet hälsopromotör som är planerat att avslutas till årskiftet.

Kan du berätta kort om projektet?
Folktandvården i Västra Götaland har sedan 2021 drivit ett projekt, delvis finansierat av Sociala investeringsmedel, där man anställt hälsopromotörer. Projektet har fokuserat på att förbättra munhälsan hos barn och öka deras möjligheter att lyckas i grundskolan. Insatserna har riktat sig till områden och kliniker där karies var som mest omfattande, med målet att främja jämlik munhälsa. Urvalet gjordes på epidemiologiska data från 2019 med 6-åringar som hade omfattande karies (fyra hål eller mer).
.
Nu när projektet lider mot sitt slut, hur utvärderar ni det?
Nu skriver vi två slutrapporter för projektet som man kan ta del av under 2024. Vi utvärderar med kariesdata (6-åringar). Vi kommer också att ha med data från 2023, men vi kan se att det blivit positiva förändringar med de data vi har att tillgå än så länge.
.
Och hur ser resultatet ut hittills?
Det är väldigt positiva effekter som vi ser hittills. Det är mycket arbete som kvarstår och utvecklingsarbete för att utveckla de olika delar som vi kommer att fortsätta med. Men det är så roligt att det fungerar så bra med både hälsosamtalen på klinikerna och i samverkandelarna.

Ett exempel är att samarbetet mellan hälsopromotörer och befintliga yrkesgrupper, medarbetare på de 11 klinikerna verkar tycka att hälsopromotörer är ett gott komplement. Många har uttryckt att det är så skönt att det finns någon som man kan hänvisa föräldrar till när man inte har sett någon förändring hos föräldrar, trots att barnen har utvecklat karies. Vi vill ju arbeta orsakinriktat och hälsofrämjande och komplettera det viktiga arbete som redan görs på klinikerna, så det är roligt med den typen av feedback. Samarbeta och utgöra ett komplement till det som redan görs och där tandvården har ett behov i att arbeta orsaksinriktat hoppas vi fortsätta arbeta med och utveckla.
.
Hur har de olika samarbetena fungerat?
I samverkansdelarna har vi samarbetat och samverkat med flera olika aktörer inom främst kommun och andra delar av regionen, däribland familjecentralerna och förskolorna. Bland annat kan vi se effekter som att förskolor i flera kommuner startat upp arbetet med både tandboxen och tandborstning på förskolorna. Insatserna syftar också att nå föräldrarna. En kommun kommer i dagarna att skriva samverkansavtal med Folktandvården, vilket vi ser som en av flera goda effekter av samverkan och som borgar för en långsiktighet.
.
Vad händer sen?
Projektet avslutas till årsskiftet men arbetet fortsätter i driftorgansiation. Inför 2024 kommer samtliga kliniker som ingår i nuvarande projekt fortsätta att ha hälsosamtal i samma omfattning eller mer. Vi har gått ifrån fem hälsopromotörer till sju inför 2024.  Arbetet i samverkan kommer att fortsätta i samtliga områden. En digital utbildning i beteendeförändring som riktar sig till Folktandvårdens samtliga medarbetare kommer att finnas tillgänglig från och med i mitten av 2024. Kliniker som inte ingå i projektet hör av sig och vill veta mer om arbetet ser vi att det finns en efterfrågan och ett behov, vilket är väldigt roligt.