Unikt samarbete mellan Folktandvården och universitetet

Åsa Leonhardt, tandvårdschef VGR och Peter Lingström, prefekt vid Institutionen för odontologi. Foto: Pontus Almén, Kommunikatör FTV VGR

Samarbetet mellan . Folktandvården VGR och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet har pågått i närmare 30 år, genom det så kallade TUA-avtalet (tandläkarutbildningsavtal). Men med det nya systematiska kvalitetsarbete man nu inleder kommer attraktionen för både medarbetare, forskare och tandläkarstudenter att öka.

TUA-avtalet innefattar klinikförberedande och klinisk träning av tandläkarstudenter samt samarbete kring klinisk forskning.

– Universitetstandvård utgörs av de båda utbildningsklinikerna, specialistklinikerna belägna på Odontologen samt motsvarande kliniska ämnesområden vid Institutionen för odontologi och kommer att komma samtliga personalkategorier inom verksamheterna till godo säger Åsa Leonhardt, tandvårdschef VGR.

Fördelarna med universitetstandvård är många. Det handlar bland annat om att attrahera nya generationer med tandläkarstudenter och fortsätta utbilda för hela branschen. Nu börjar arbetet i ledningsgrupperna för enheterna som utgör universitetstandvård. Samarbetet kommer att följa Folktandvårdens struktur, men i samverkan med Universitetet.

– Vi behöver inom båda organisationerna fler medarbetare som både är specialister i kliniska ämnen samt disputerade och docenter säger Peter Lingström, prefekt vid Institutionen för odontologi.

Åsa Leonhardt och Peter Lingström säger att de båda glädjer sig åt att begreppet nu är etablerat och att de ser fram emot deras fortsatta samverkan.