acko-ankarberg (kopia)

”Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver få stöd i hur de ska bemöta de personer som de kommer i kontakt med och som på något sätt drabbas av eller på annat sätt har koppling till kriminella nätverk”, säger Acko Ankarberg Johansson.