Nytt synsätt på karies

SKaPa bedriver vårdutvecklingsprojekt tillsammans med flera regioner, däribland Region Östergötland. Ett av projekten genomfördes på Folktandvården i Motala.

Folktandvården i Östergötland . menar att man genom ett utvecklingsprojekt har funnit ett gemensamt arbetssätt kring sjukdomen karies. Syftet med projektet är att byta inställning där man i stället för att laga tänder ser karies som en munsjukdom som botas genom förebyggande insatser i hemmet.

Traditionellt ser man lagning av tanden som den huvudsakliga åtgärden vid karies . Men karies är en sjukdom som till största delen orsakas av beteenden kopplade till kost och munhygien. Utan behandling som leder till beteendeförändring kommer sjukdomen fortsätta orsaka problem som i sin tur kräver fler så kallade operativa åtgärder.

Tandvården i Sverige har en unik tillgång i kvalitetsregistret för karies och parodontit (SKaPa), som automatiskt samlar all vårddata och sammanställer den till rapporter som kan ligga till grund för faktabaserat utvecklingsarbete. SKaPa bedriver vårdutvecklingsprojekt tillsammans med flera regioner, däribland Region Östergötland.

På Folktandvården i Motala omfattar projektet följande förändringar för barn med risk eller hög risk för karies:

  • Tydligare behandlingsplan i patientens journal med fokus på non-operativ kariesbehandling; – patienten får ingen operativ behandling förrän sjukdomsinsikt uppnåtts (undantaget akutfall).
  • Lathund för behandlingsgång med tidsintervaller utifrån risk – det vill säga att patienter med hög risk ska besöka tandvården oftare.
  • Rekommendation av tandborstning med fluoridtandkräm tre gånger per dag.
  • Medföljande vårdnadshavare ska demonstrera sin tandborstteknik och få vägledning vid besök hos tandsköterska.
  • Vårdnadshavare får skriftligt material där karies tydligt beskrivs som en sjukdom.
  • Positiv utveckling