Onödig och skadlig vård behöver fasas ut

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård finns nio åtgärder som fått rekommendationen icke-göra.

Trots skarpa rekommendationer . om att viss vård inte bör ges fortsätter vårdgivare att använda flera av åtgärderna. Och detta trots att de inte gör någon nytta och till och med kan vara skadliga för patienterna.

Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, där även tandvården är inkluderad.

Socialstyrelsen har utvärderat följsamheten till de nationella riktlinjernas rekommendationer med prioritet ”icke-göra”. Prioritet ”icke-göra” i riktlinjerna ges för åtgärder som hälso- och sjukvården inklusive tandvården och socialtjänsten bör sluta att använda då de inte har någon effekt eller har sämre effekt än annan åtgärd eller att de är skadliga.

– Svensk sjukvård står inför flera utmaningar och riskerar att inte räcka till för att ge god vård med hög kvalitet till alla patienter. Att helt onödiga åtgärder då används inom vården kan innebära att annan nödvändig vård och behandling trängs bort, vilket är oacceptabelt, säger Maria State, enhetschef på Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård finns nio åtgärder som fått rekommendationen icke-göra. Läs om vilka åtgärder det är på sidan 91 och framåt för tandvården:
.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2023-11-8818.pdf