Portrait of depressed woman, covering face with her hands, side view

Många som utsätts för våld ser inte sig själva som våldsutsatta . De beskriver kanske inte det de är utsatta för som misshandel, övergrepp eller våldtäkt.