Webbinarium om användning av AI i svensk sjukvård 18/12

Artificiell intelligens (AI) . kan öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför samtidigt kända och sannolikt även okända risker. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning till svensk sjukvård, som lyfter aspekter att ta hänsyn till när man inför och använder system och produkter som innehåller AI‍-‍teknik.

Utvecklingen inom AI går fort och tekniken har potential att förändra både diagnostiska metoder och behandling i sjukvården. Att göra rätt avvägning mellan att dels införa ny teknisk innovation, dels behovet av en grundlig klinisk validering, kommer sannolikt att vara en stor utmaning under överskådlig tid. Därför behövs ett ordnat, riskbaserat och väldokumenterat arbetssätt, med tydlig ansvarsfördelning, vid användning av AI i sjukvården.

– Vägledningen, som främst riktar sig till huvudmän, tar bland annat upp vikten av ett systematiskt införande med samtidig utveckling av verksamheten där tekniska, vetenskapliga, juridiska, etiska och praktiska frågor adresseras. Den innehåller också en checklista som är tänkt att ge praktiskt stöd när ett införande av AI planeras, säger Gabriel Westman som leder Läkemedelsverkets arbete inom artificiell intelligens.

För att ge ytterligare bakgrund och för att beskriva hur regelverk för medicintekniska produkter och kliniska prövningar kan implementeras vid utveckling och användning av AI i sjukvården ger Läkemedelsverket ett webbinarium på temat den 18 december.

– Den nya vägledningen ska ge svensk sjukvård en guide till införandet av AI. Jag ser att huvudmän i svensk sjukvård har här ett bra tillfälle här ytterligare fördjupa förståelsen, avslutar Gabriel Westman.

Tid: Måndag 18 december 2023 klockan 9.00–11.00.

Plats: Digitalt via Teams. Länk till webbinariet skickas ut via e-post till alla anmälda deltagare senast 15 december.
Preliminär agenda

  • 9.00–9.15 Läkemedelsverkets arbete med AI (Gabriel Westman)
  • 9.15–9.45 Vägledning för användning av AI i svensk sjukvård (Gabriel Westman)
  • 9.45–10.00 Paus
  • 10.00–10.15 MDR och IVDR i praktiken (Sandra Sjöåker)
  • 10.15–10.30 Kliniska prövningar av medicintekniska produkter (Elin Karlberg)
  • 10.30–11.00 Frågor och svar
    .
    Läs mer >>