Tita Kirkinen Malmö universitet

I sin avhandling har Tita Kirkinen bland annat undersökt hur tandhälsan och tillgången till tandvård ser ut för placerade barn.