SkaPa rapport ger ökad kunskap

Data från 3,6 miljoner patienter rapporterades in till SKaPa år 2022.

SKaPa, Svenskt Kvalitetsregister för karies och paradontit . vill med sin nya rapport ”Tänder och Trender” bidra till ökad kunskap om och intresse för munhälsa och tandvård samt ge faktaunderlag för en dialog om dagens och framtidens tandvård.

SKaPa sammanställer regelbundet ett stort antal rapporter som i första hand är riktade till tandvårdens aktörer. Det finns också ett intresse från allmänheten genom bl.a. patientföreningar, vård- och omsorgspersonal att ta del av SKaPas resultat. Totalt finns information om över 8 miljoner patienter i registret.
– Rapporten är lättläst och innehåller enkel information och diagram som riktar sig lika mycket till allmänheten som tandvårdspersonalen, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, registerskapare på SKaPa.
SKaPa kan uppmärksamma negativa hälsotrender. Ett sådant exempel är när SKaPa under ett antal år visade att karies i mjölktänderna hos barn ökade. Den tydliga informationen stimulerade tandvården till att sätta in åtgärder för att bryta utvecklingen.

Lär hela rapporten på SKaPas hemsida >>