Tänder & Trender

Data från 3,6 miljoner patienter
rapporterades in till SKaPa år 2022.