TLV 0008 Banner landningssida 940px

De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.