Man dentist with dental tools and drill while caring patient teeth at dental clinic office

Benskörhetsfrakturer orsakas av lågenergitrauma, som till exempel att falla från stående – ett fall som normalt sett inte skulle orsaka en fraktur.