450

Karin Fälldin (C), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsberedningen i Region Stockholm.