Tandsköterskornas Yrkeskonferens, Stockholm

Anna Jinghede var en av föreläsarna under Yrkeskonferensen 1-2 februari . Hela 96% av deltagarna angav att man var Nöjd eller Mycket nöjd med konferensprogrammet.