Tandsköterskornas Yrkeskonferens, Stockholm

I utställningshallen. Foto: Sven Lindwall