Tandsköterskornas Yrkeskonferens, Stockholm

Mingel i pausen mellan två föreläsningar. Foto: Sven Lindwall