Tandsköterskornas Yrkeskonferens, Stockholm

Glada miner i väntan på nästa föreläsning. Foto: Sven Lindwall