bild6 450

Eftersom det inte finns tillgång till all utrustning man är van vid på en vanlig klinik hemma i Sverige, får man anpassa allt efter förutsättningarna. Undersökningarna görs där det går, i klassrum, barn sitter i knän eller vad som fungerar bäst.