Pedestrian only strret

Hälso- och sjukvården förväntas utvecklas mycket under de kommande åren, men samtidigt kommer vårdbehov och vårdkonsumtion att öka.