A smiling patient getting her teeth worked on by dentist

Föräldrarnas stöd och uppmuntran avseende att upprätthålla god munhygien och hålla sunda matvanor spelar en avgörande roll.