Dental prosthesis, dentures, prosthetics work.

Utbildningsutbudet är tre procent större till hösten 2024 jämfört med förra året.