The dentist examines the oral cavity of the patient.

Det finns inget botemedel mot muntorrhet men man kan minska besvären med till exempel saliversättnings- eller salivstimulerande produkter.