Metal crowns on the teeth in the mouth of a woman. Old harmful crowns causing allergies and diseases, macro

Av hälsoskäl förbjöds amalgam redan 2018 för känsliga grupper vilket omfattade barn under 15 år, gravida och ammande kvinnor. Sedan dess har arbetet pågått för ett totalförbud.