Robert Heymann föreläser på Tandsköterskornas Yrkeskonferens, torsdagen den 9/2.