Uppföljning föreläsning från frågorna som ställdes efter mitt föredrag

Uppföljning föreläsning från frågorna som ställdes efter mitt föredrag