Fortsatt stort intresse för tandsköterskornas namninsamling

"Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens, säger Marie Udén", ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

Intresset för . Svenska Tandsköterskeförbundets namninsamling är fortsatt stort. Redan har en bit över 2 000 namnunderskrifter kommit in till kansliet och antalet ökar med drygt 100 i veckan.
– Det är många, men vi vill han ännu fler innan vi överlämnar våra krav till Socialministern säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Tandsköterskornas kampanj för att få en skyddad yrkestitel går nu in i den fjärde månaden . Många bidrar redan i kampanjen med sin namnunderskrift och fler blir det varje vecka. Sedan december har antalet underskrifter ökat med drygt hundra i veckan.

– Jag är inte förvånad över intresset, det här är en väldigt viktig fråga för oss tandsköterskor, säger Marie Udén.

Målet med kampanjen att få en skyddad yrkestitel innebär att endast den som har ett bevis ska ha rätt att använda yrkestiteln. Begreppet skyddad yrkestitel används när yrkestiteln är omgärdad av ett regelverk i svensk lag så att bara vissa får använda titeln. Nuvarande utbildning har nationellt likvärdigt innehåll med föreskrifter vilket STF anser bör kunna ge tandsköterskan en skyddad titel. Det i sin tur handlar både om att få en ökad respekt för yrket, men också att garantera patientsäkerheten. Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens.

– Jag är säker på att många patienter inte har en aning om att det ute på klinikerna finns tandsköterskor som har mindre utbildning än ett affärsbiträde, och ändå medverkar i behandlingen.

Under februari kommer namninsamlingen att fortsätta och förutsättningarna att få in ännu fler namnunderskrifter är stor.

– Det finns cirka 10 000 tandsköterskor i Sverige så visst borde fler skriva på.

I mars kommer Svenska Tandsköterskeförbundet att uppvakta Socialministern med brev och alla underskrifter från insamlingen.

Fakta om uppropet

Tandsköterskans kompetens har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Det behövs tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring. I mars kommer STF att uppvakta Socialstyrelsen med vårt krav tillsammans med alla underskrifter från insamlingen.

 

Läs artikeln om uppropet här

 

Följ oss i vår kamp.

Skriv ditt namn och regiontillhörighet i formuläret nedan. Tillsammans kan vi skapa förändring!