Upset depressed young woman lying on couch feeling strong headache

Sedan en tid kan också patienter och närstående framföra tips på en innovativ eller förbättrande idé som kan bidra till vårdens utveckling. Under 2021 inkom runt 1 840 innovations- och förbättringsförslag.