Cheerful colleagues laughing during corporate event

Svenska Tandsköterskeförbundets avtryck är tydliga, inte minst när det gäller i utbildningsfrågan och certifieringen av tandsköterskor.