parul_PM_webb_jpeg

Vi behöver fortsätta att sprida information om alla negativa konsekvenser som tobaksindustrin för med sig, dess påverkan på människors hälsa och liv och dess enorma miljöpåverkan med avskogning, utarmning av jordar och biologisk mångfald, säger Parul Sharma