Tooth model cross section with dental mirror tool on wooden table. Close up. Dental treatment and hygiene concept.

Mark Lindholm och Carola Höglund Åberg har genomfört en studie av över 1 650 15-åringar i Västerbotten.