Kraftig respons på Tandsköterskans avslöjanden

– Responsen har varit . helt fantastisk! Det känns som vi öppnat en slussport. Det säger MonaLill Hulander, ansvarig i STF:s etiska nämnd.

I majnumret tog Tandsköterskan upp den psykosociala arbetsmiljön under temat ”Hot och hat på jobbet”. Nya fakta presenterades.

Sedan dess har etiska nämnden fått ta emot inte mindre än sex nya fall som man nu jobbar vidare med.

Här hittar du artiklarna under temat ”Hot och hat på jobbet”: