Vision får expertroll i utredning om behörighet och yrkesreglering

"Nyckeln är att personalen har rätt kompetens för att utföra sitt jobb, därför behöver yrkestitlar som medicinsk sekreterare och tandsköterska skyddas", säger Josepha Lindblom, strateg i Vision.

Josepha Lindblom, . strateg i fackförbundet Vision, har av regeringen utsetts som expert i Utredningen om behörighet och yrkesreglering i hälso- och sjukvård och tandvård. Vision organiserar stora yrkesgrupper så som medicinska sekreterare och tandsköterskor och ser fram emot att bidra med medlemmarnas perspektiv. En prioriterad fråga är att säkra kompetensen genom skyddade yrkestitlar.

– Jag är glad och stolt över att få representera Visions medlemmar i denna viktiga utredning . Behörighet och yrkesreglering handlar om att skapa en trygg och patientsäker hälso-och sjukvård och tandvård. Nyckeln är att personalen har rätt kompetens för att utföra sitt jobb, därför behöver yrkestitlar som medicinsk sekreterare och tandsköterska skyddas, säger Josepha Lindblom, strateg i Vision.

Vision organiserar flera yrkesgrupper inom offentlig och privat hälso- och sjukvård samt inom Folktandvården. De flesta jobbar som medicinska sekreterare och tandsköterskor.

Utöver Vision är flera fackförbund representerade i expertgruppen, däribland Psykologförbundet, Läkarförbundet, Arbetsterapeuterna, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Tandläkarförbundet. Representationen består av såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.

Mångårigt arbete för tandsköterska som skyddad yrkestitel

Svenska Tandsköterskeförbundet har i många år velat få en skyddad yrkestitel, något som beslutas politiskt. Skälet är att trygga patientsäkerheten då det i dag är möjligt att arbeta som tandsköterska utan rätt utbildning och kompetens, men också för att höja tandsköterskornas status. Idag värderas deras yrke alltför lågt av arbetsgivare, både offentliga och privata.

 

I mitten av mars 2022 uppvaktade Svenska Tandsköterskeförbundet socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel för tandsköterskor. Med sig hade man drygt 3 200 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal.

 

Tillsammans med företrädare för fackförbunden Vision och Unionen ingår Svenska Tandsköterskeförbundet i Samsynsgruppen som har kontinuerliga möten med Socialdepartementet i arbetet framåt för en skyddad yrkestitel. Svenska tandsköterskeförbundet, Unionen och Vision som organiserar landets tandsköterskor kräver att:

 

  • Tandsköterskor ska ha en skyddad yrkestitel. Det förbättrar patientsäkerheten och säkerställer att tandsköterskor har rätt utbildning och kompetens.
  • Arbetsgivarna uppvärderar yrket. Tandsköterskors arbete är undervärderat i förhållande till utbildning och ansvar.
  • Bättre arbetsmiljö. Arbetsgivarna måste se till att landets tandsköterskor får fler kollegor och därtill satsa på ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det gör att fler stannar i yrket.

 

Läs mer om arbetet för skyddad yrkesstitel: