Dags att skydda yrkestiteln!

STF kräver . att tandsköterskor får en skyddad yrkestitel. Frågan är glödhet sedan bristen på tandsköterskor gjort att alltfler kliniker börjat anställa outbildad personal, s.k tandvårdsbiträden. Nu har förbundet uppvaktat regeringen för att få en ändring till stånd.

Som alla insatta inom tandvården vet har tandsköterskans yrkesroll utvecklats enormt de senaste åren. Idag ska en utbildad tandsköterska kunna göra i princip allt på kliniken utom att ställa diagnos, göra ingrepp i vävnaden eller ge vissa typer av injektioner.

Men medan kollegorna i tandvårdsteamet – tandläkare och tandhygienister – är legitimerade har tandsköterskans yrkesroll inget skydd alls. Istället är det tandläkaren som bär ansvaret och som delegerar arbetsuppgifterna. Situationen har tillspetsats sedan kliniker runt om i landet, både i offentlig och privat regi, allt oftare anställer outbildad personal som i många fall övertar tandsköterskans arbetsuppgifter, t ex med steril, assistans och patienter.

STF har sedan länge krävt behörighetsbevis för examinerade tandsköterskor.

– Att outbildad personal kan få titeln tandsköterska är helt oacceptabelt, fastslår Erja Anttonen, förbundsordförande på STF.

– Vårt krav är att utbildade tandsköterskor ska ha en av myndighet godkänd titel som visar att de är utbildade enligt de nationella riktlinjer som gäller.

Den 7 juni uppvaktade STF regeringen och lade fram sitt krav. Det togs emot av David Hakkula, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, som ersatte den sjukskrivne folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

Förbundssekreterare Marie Udén representerade STF vid mötet:

– Nu har vi inlett en dialog, konstaterar hon.

– Det märktes att ansvariga på departementet tog frågan på allvar. De ville ha mer information och lovade att återkomma i ärendet.