Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Gotlands lokalförening

.

Sammankallande och kassör:

Marie Andersson

marie.andersson@gotland.se

 

Övriga i arbetsgruppen består av:

Malin Strömstedt

Carin Jakobsson

Åsa Lundgren

Gunvor Enekvist