.
Välkommen till sektionen för pedodonti

Pedodonti (Barn och Ungdomstandvård)

Vi i pedodontisektionen är ca 60 medlemmar.

I vår sektion arbetar tandsköterskorna med Specialiserad barn och ungdomstandvård Vi behandlar barn 0–19 år.

Våra barn kommer alltid på en remiss bla. från allmäntandläkare, privattandläkare och läkare, psykologer med flera. Vi samarbetar ofta med sjukhusen och barnklinikerna och med psykologer. På flera håll har tandsköterskorna en uppgift att regelbundet besöka sjukhus och avdelningar som behandlar tex hjärtsjuka barn, cancerbarn  och barn med diabetas.

Barn som behöver hjälp med sin rädsla kommer till oss då tar vi tandsköteskor hand om dem och har inskolningar Vi arbetar med lustgas, narkos och lugnande medel.

Varje år har vi en kurs med ett ämne som ligger oss nära det kan handla om sjuka barn, psykologiskt omhändertagande barn med olika funktionshinder mm För oss är det viktigt att träffas ibland och utbyta erfarenheter.