Ju fler vi är tillsammans…

Höstvindarna har visserligen börjat blåsa – men det känns verkligen som om vi i STF har dem med oss!

Medlemsantalet ökar, 115 nya medlemmar hittills i år . Väldigt glädjande! Och redan i augusti började anmälningarna till vår Yrkeskonferens i februari strömma in – även från studenter, vilket känns extra positivt.

Det är mycket som är på gång just nu. Och under sommaren har vi i styrelsen inte legat på latsidan, precis.

I juni hade vi två möten på regeringskansliet Rosenbad. Dels medverkade vi i rundabordssamtal kring det framtida tandvårdssystemet och hur vi skapar en mer jämlik tandhälsa.

Dels träffade vi regeringsföreträdare på Socialdepartementet och vi fick tillfälle att föra fram vårt krav på skyddad yrkestitel för tandsköterskor.

Samma krav förde vi fram under Almedalsveckan i juli. Nu känns det som det verkligen börjar hända något!


På Gotland fick
vi ett positivt gensvar från branschen – från Privattandläkarna, Praktikertjänst och Folktandvårdsföreningen – som uttalade stöd för vårt krav på skyddad yrkestitel.

Det här är ett genombrott! Vi har ju i flera år krävt behörighetsbevis för examinerade tandsköterskor. Men för att politikerna ska lyssna måste vi kunna visa att vi har branschen med oss.

Att outbildad personal kan få titeln tandsköterska är från STF:s sida helt oacceptabelt.


Genom att skydda
vår yrkestitel kan vi säkra kvaliteten i utbildningen och höja yrkets status. Idag motsvaras, trist nog, inte vår kompetens och det ansvar vi har av innehållet i lönekuvertet.

Som yrkesförbund sysslar egentligen STF inte med lönefrågor. Men vi och fackförbunden har samma ambition och får vi igenom våra krav stärker vi vår yrkesroll och skapar bättre förutsättningar för lönehöjningar.

Och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka. Så om du inte redan är medlem i STF, se till att bli det!

Nu är det dessutom extra lätt att teckna medlemskap. Gå bara in på vår sprillans nya hemsida, www.svetf.se, och fyll i dina uppgifter.


Hemsidan, som fått
ny design och en rad nya funktioner, är en viktig del i vår strävan att förbättra kommunikationen med våra medlemmar.

För att nå ut med tätare information till alla medlemmar har vi också börjat ge ut digitala nyhetsbrev. Det första numret mejlades ut i början av september. Nyhetsbreven ska utkomma fyra gånger om året, mellan utgåvorna av tidningen Tandsköterskan. På så sätt blir vi ännu mer aktuella.

Dessutom kan du ta del av dagliga nyhetsuppdateringar på vår hemsida. Där finner du också ett fylligt artikelarkiv, fakta kring förbundet, aktualiteter, erbjudanden, inbjudningar och mycket annat.

Så besök oss gärna och klicka runt på sidan!

 

Förbundsordförande Erja Anttonen
och förbundsstyrelsen