Stort intresse för utbildning i pedodonti

Agneta Robertson på Odontologen Foto: Dick Gillberg

Remisserna till pedodonti . ökar kraftigt. För att möta behovet startar en fördjupningskurs i pedodonti för tandsköterskor nästa år.
– Intresset är stort. Vi har fått väldigt många förfrågningar, säger Agneta Robertson, professor i pedodonti, som leder kursen.

Ett 50-tal tandsköterskor kan tas emot på utbildningen, som anordnas av Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

– Vi ser ett generationsskifte på många pedodontikliniker. Det kommer in nya tandsköterskor medan många av de specialutbildade går i pension. Därför är behovet stort, säger Agneta Robertson. Hon har tidigare lett tre liknande kurser, den senaste 2012.

Den nya fördjupningskursen sträcker sig över ett helt år, från februari 2019 till februari 2020. De teoretiska blocken, på Odontologen i Göteborg, är komprimerade för att deltagarna inte ska behöva resa så mycket. En inledande teorivecka följs av praktik, sedan ytterligare en vecka teori.

Praktiken gör tandsköterskan på en pedodontiklinik, normalt sin hemmaklinik, coachad av en handledare som ansvarar för att man arbetar med speciella patientgrupper och reflekterar över hur det gick.

Under teoriveckan efter praktiken får kursdeltagarna redovisa vad man gjort. Sedan följer ett nytt fördjupningsavsnitt och ett vetenskapligt arbete.

– Man åker hem, går till litteraturen och arbetar med hemuppgiften, förklarar Agneta Robertson.

Kursen avslutas med ett par dagar i Göteborg.

– Då blir det en traditionell redovisning, där man både redovisar sitt eget arbete och opponerar mot andra.

Kursen vänder sig till tandsköterskor på pedodontikliniker, men inte bara till dem – utan till alla tandsköterskor. Men kravet är att praktiken måste göras på en specialistklinik för pedodonti.

– Så kan en intresserad tandsköterska inom allmäntandvården ordna en sådan praktikplats är hen självfallet välkommen som kursdeltagare, förtydligar Agneta.

Hon tycker det finns starka skäl för regioner och landsting att låta tandsköterskor gå fördjupningskursen.

– Antalet remisser till pedodontikliniker ökar. För att vi inte ska drunkna i alla remisser behövs fler specialisttandsköterskor.

– Det finns stora kariesproblem bland nyanlända barn i Sverige. Och många andra grupper behöver vår hjälp. Barn ska inte behöva vänta i månader och år på behandling.

 

För mer information: agneta.robertson@odontologi.gu.se