Nya riktlinjer för hygien i tandvården

– Många tandvårdskliniker . har redan idag en hög hygiennivå men de nya riktlinjerna kan förenkla rutiner och vara en bekräftelse på att du gör rätt, säger Carin Jakobsson i tandvårdssektionen i Svensk Förening för Vårdhygien och tidigare ledamot i STF:s styrelse.

Carin Jakobsson har varit engagerad i Tandvårdssektionen i Svensk Förening för Vårdhygien sedan 1990-talet och innan hon gick i pension i februari i år arbetade hon som hygienansvarig på Folktandvården Gotland. I samband med pensionen avgick hon också som ledamot i STF:s styrelse.

Efter många år som tandsköterska vet Carin Jakobsson att många i yrket har ensamt ansvar för att hygienrutinerna sköts. Det kan finnas en osäkerhet om ifall det görs på rätt sätt.

Hon och de andra i tandvårdssektionen i Svensk Förening för Vårdhygien har nu avslutat ett två år långt arbete med att sammanställa lagstadgade riktlinjer som berör tandvården från olika myndigheter. Utifrån dessa har de skapat checklistor, mallar och riktlinjer för en lägstanivå för hygien i tandvården. De kan underlätta och utgöra tips, hoppas Carin Jakobsson.

Exempelvis kan hygienkrav på en del tekniska produkter vara lite svåra att hantera, nu finns det enkla mallar att följa. Vi har utgått från att det ska vara enkelt att läsa, ta till sig och följa, säger Carin Jakobsson.

Riktlinjer och checklistor hittar du på Svensk Förening för Vårdhygiens webbplats.