Samarbete, Öppenhet och Mod till förändring – ledord för STF:s styrelse

”Alla tandsköterskor . i Sverige ska tycka att det är viktigt att vara med och påverka i sin yrkesgrupp genom att vara med i sitt yrkesförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet.” – så lyder den vision som den nya styrelsen arbetade fram under sitt första planeringsmöte i slutet av april.

Några nya och några som varit med ett tag – styrelsen hittade varandra och tillsammans omarbetade de inte bara förbundets vision utan de skapade också en strategiplan för att nå dit, när de strålade samman i Stockholm för sin första planeringskonferens.

Marie Udén tillträdde som ordförande för styrelsen under årsmötet i mars. Hon är också anställd av förbundet som verksamhetskoordinator. Annika Wahlström har tidigare varit med som ledamot, nu är hon styrelsens sekreterare. Karin Udén blev omvald som kassör och Monalill Hulander står fast vid sin post som vice kassör. Nya ledamöter är Marita Fager och Mary Grace Sabado, närmare presentationer av dem hittar du i separata artiklar i nyhetsbrevet

– En ny styrelse innebär en förändrad gruppdynamik och för att kunna arbeta ihop oss som ett team så började vi med att diskutera grundläggande frågor som ”Varför finns förbundet?”. Det ledde oss vidare till att forma den vision vi kom fram till, berättar Marie Udén.

Men en vision är ouppnåelig om det inte finns en plan för att komma dit. Diskussionerna fortsatte därför och den nybakade styrelsen mejslade fram en strategiplan som kan sammanfattas i följande punkter:

  • Vi vill medverka till att utveckla och certifiera yrket samt göra tandsköterskornas arbete till att bli en likvärdig aktör i tandvårdsteamet.
  • Vi arbetar med patientsäkerheten genom att upplysa om vikten av utbildade tandsköterskor.

– Alla var överens om det spåret. Och genom att ha de ledord som genomsyrade planeringsmötet och som styrelsen kom fram till att ha som motto: Samarbete, Öppenhet och Mod att förändra, så kan vi komma långt, säger Marie Udén.

En annan nöt att knäcka och som diskuterades flitigt på mötet var kommunikationen.
– Det gäller att få ut information om oss och vad vi står för. Det är något vi hoppas att alla medlemmar kan hjälpa till med genom att sprida att vi finns och vår vision bland kollegor och andra berörda,

För att ytterligare förbättra kommunikationen till medlemmar så har styrelsen beslutat att göra några förändringar i kommunikationskanalerna.

– Vi vill ha en tätare kontakt med medlemmarna och därför får nu alla medlemmar ett nyhetsbrev på mail åtta gånger per år och den tryckta medlemstidningen kommer i brevlådan två gånger per år, säger Annika Wahlström.

Nästa nyhetsbrev får du i mitten av juni och i september kommer nästa utgåva av medlemstidningen.