Examensdags för första kullen specialist-tandsköterskor i oral protetik

Anette Bergström, Carolin Silling Andersson och Marina Berglund är snart färdiga specialistsköterskor i oral protetik.

För drygt ett år sedan . såg de tre tandsköterskekollegorna Anette Bergström, Carolin Silling Andersson och Marina Berglund en annons om att det skulle starta en specialistutbildning i oral protetik.
– Vi blev så glada, det finns motsvarande utbildningar inom andra specialistgrupper och den här inriktningen har varit efterfrågad länge bland tandsköterskor. Vi sökte direkt, berättar Anette Bergström.

Hon har arbetat som tandsköterska på Specialistkliniken för oral protetik i Karlstad sedan 2003 . Kurskamraterna Carolin Silling Andersson och Marina Berglund har varit hennes arbetskamrater där sedan 2016.

Den sista helgen i augusti tar de sin examen. Kursen har bedrivits på distans i ett år och har bestått av tre block, med en kursträff per block. Då har de haft föreläsningar, redovisningar och grupparbeten med mycket diskussioner. De har också haft praktiska övningar med exempelvis scanning och patientbemötande. En bra mix, tycker de.

– Variationen passar oss tandsköterskor bra, vi har svårt att sitta stilla, säger Carolin Silling Andersson.

Hon berättar att efter varje undervisningsblock har de har fått ett antal frågor att fördjupa sig i. De har ofta varit lite kluriga och kursdeltagarna har diskuterat dem i en mailgrupp som de har skapat.
– Många frågor har inte några självklara svar utan de kan besvaras på olika sätt beroende på hur man arbetar, erfarenhet och vem man assisterar. Till exempel inom patientbehandlingar. Vi har också haft diskussioner på hemmakliniken med tandläkare angående mer delegerat arbete som vi nu har kommit igång med, framför allt har vi tränat på foto och att göra provisorium.

De hoppas att de kan fortsätta arbeta på samma delegerade sätt framöver så att tid frigörs för tandläkarna som då kan utföra administration i högre utsträckning.

– Det leder till att vi kan ta emot fler patienter, säger Marina Berglund.

Sommaren har bestått av mycket plugg på hemmaplan inför den sista fjärde träffen med examination och skriftlig tentamen. Då ska de också presentera sina examensarbeten. Kollegorna i Karlstad har valt varsitt patientfall som de följt från inkommen remiss till kliniken tills att respektive patient är färdigbehandlad.

De är enade om att det varit ett mycket roligt år, inte minst för att de fått möjlighet att lära känna tandsköterskor från hela landet.
– Det är mycket nyttigt med erfarenhetsutbyte och vi hoppas att vi ska kunna auskultera på varandras kliniker framöver, säger Anette Bergström och de andra två instämmer och lägger till att kursgivarna har gjort allt för att de ska trivas och ha det bra tillsammans.

Examen firas med lunch och något bubbligt tillsammans med alla kursdeltagare och lärare. På frågan om de har något tips till den som funderar på att söka till denna utbildning har de ett gemensamt svar:

– Gör det! Man breddar sina kunskaper och erfarenheter tillsammans och skapar nya kontakter med kollegor runt om i landet.

Maud Hultin är utbildningsledare för specialistutbildningen i oral protetik och hon är också mycket nöjd, både med kursupplägget och studenternas prestationer.
– De 21 studenterna har varit oerhört ambitiösa och det har varit intressanta träffar. De har ägt rum på olika ställen så att deltagarna har kunnat se olika kliniker, såväl på Sophiahemmet och Eastmaninstitutet i Stockholm som i Uppsala.

Träffarna har varit från torsdag till lördag, vilket innebär att de inte inkräktat så mycket på deltagarnas ordinarie arbeten och möjliggjort att fler har fått lov av sina arbetsgivare att gå kursen.

Maud Hultin tycker att det har varit ett jättekul år.
– Det ska bli spännande att ta del av allas redovisningar av specialarbetena under examensdagarna.

Det här var första kullen specialisttandsköterskor i oral protetik. Kommer kursen gå igen?

– Det är lite oklart ännu men förhoppningsvis blir en ny chans för den som vill gå denna utbildning, men tidigast under 2020. Det finns redan några i kö.

Vilka krav finns för att bli antagen?

– Tandsköterskeutbildning och arbetserfarenhet inom yrket.

Du som är intresserad kan hålla utkik i Tandläkarförbundets kurskatalog. Samma dag som den kurs som nu avslutas presenterades i Tandläkarförbundets utbildningskatalog, så blev den fulltecknad, berättar Maud Hultin.