Våga fråga – om drogmissbruk

Höstinspirationsdagarna: .
– Tandvården utgör en fantastisk kontaktyta för att ta upp frågor om missbruk, säger Leena Haraké, som håller föredraget ”Att vara verktyg för förändring” under Höstinspirationsdagarna.

I tandvården har det länge pågått ett framgångsrikt arbete med tobaksfrågan . Nu tycker Leena Haraké att det är dags att bli lika bra på att jobba med att uppmärksamma alkohol- och drogmissbruk på ett tidigt stadium. Nyckeln är att avdramatisera ämnet genom att ta upp det med alla patienter. Unga som gamla.

– Alla går till tandläkaren. Därför är det ett jättebra tillfälle att prata om frågan på ett naturligt sätt. För den som har ett riskbruk eller missbruk kan det vara en befrielse att någon tar upp det.

Leena Harakt, kanslichef på, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

Leena Haraké är kanslichef på KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, och har arbetat med rehabilitering av missbrukare i många år.  Ett stort antal patienter har berättat för henne att deras missbruk varit tydligt men att ingen har vågat fråga. Varken läkare, psykologer eller någon inom tandvården, eftersom det har ansetts vara så skambelagt att ta upp.

– Det är en stor sorg. Frågan är inte farlig. Och det handlar också om patientsäkerhet.

En person som missbrukar alkohol eller andra droger, inte minst medicin, svarar nämligen på ett annat sätt än andra på bedövning. De har också en ökad risk att drabbas av blödningar. Så för att kunna utföra en behandling på ett professionellt sätt är det viktigt att få information.

Vad kan man göra om det visar sig att en patient har missbruksproblem?

– Tandvården har inte till uppgift att ställa en missbruksdiagnos eller behandla ett missbruk. Men ha koll på vilka resurser som finns i närområdet som är lämpliga att kontakta. Kanske primärvården, socialtjänsten eller företagshälsovården. Det beror på situationen.

Beroendeproblem leder till en för tidig död. Var och en kan göra något där man är och tandvården är en fantastisk kontaktyta för prevention, menar Leena Haraké.

Vad vill du att deltagarna på Höstinspirationsdagarna tar med sig från ditt föredrag?

– Känslan av ”Jag kan”! Jag vill ge redskap för att kunna förändra. Det behövs inte någon examen i missbrukskunskap. Det räcker långt att få bort mystifieringen av missbruk. Har man kunnat ta i tobaksfrågan så fixar man detta också!