STF deltog på kvalitetskonferens 

Mellan 28 och 29 oktober . åkte Svenska Tandsköterskeförbundet till Västerås för att lyfta förbundets viktigaste frågor under konferensen Kvalitet i yrkesutbildning 2019.

STF deltog i två seminarier, ett om kvalitet i LIA och ett om samverkan för kvalitet, utbildning och arbetsliv.

Det var ledamoten Marita Fager som var förbundets representant på plats under konferensen som arrangerades av Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

–  Av de 400 besökarna var det bara en handfull som var yrkesarbetande, resten var utbildare och myndighetspersoner, säger hon.

Att Svenska Tandsköterskeförbundet åkte till konferensen handlade framförallt om att lyfta arbetet med att förbättra tandsköterskeutbildningen och att införa certifieringen för yrket.

– Det var väldigt roligt att kunna berätta om certifieringen, många jag mötte var förvånade över att det finns tandsköterskor som saknar utbildning, säger hon.

En av talarna på konferensen var Kristina Persdotter som sedan i maj är statssekreterare med ansvar för folkbildningsfrågor hos utbildningsminister Anna Ekström.

– Hon pratade om vikten av att matcha utbildning efter efterfrågan och att arbetslivet anstränger sig för att erbjuda praktikplatser, LIA (lärande i arbete). Hon hade dock ingen lösning på problemet med att få fram fler praktikplatser, men sa sig vara medveten om att problematiken finns, säger Marita Fager.

Under den två halvdagar långa konferensen deltog STF i två seminarier, ett om kvalitet i LIA och ett om samverkan för kvalitet, utbildning och arbetsliv.

När det gavs chans för samtal i små grupper tog Marita Fager chansen att berätta om förbundets arbete med att förbättra yrkesutbildningen och införandet av den nya certifieringen.

– Det roligaste var att kunna berätta om att arbetet med certifieringen redan gett så gott resultat, säger Marita Fager.