Skärmavbild 2020-12-08 kl. 14.04.23

Här är samarbetsgruppen för Nordplus Horisontal . Främre raden från vänster: Louise Ericson, Kirsten Møller Christensen, Conni Parsner, Gerd Bang Johansen.
Bakre raden från vänster: Bo Danielsen, Marie Udén, Erja Anttonen, Bonnie Blirup, Hanna Bjuggren, Tove Løhne, Knut Vindal, Mitzie Abilgaard.